จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่นแคร์ แถลงถึงผลการตรวจวัดสายตาให้เด็กกว่า 16 ล้านคน ตลอดระยะเวลา 10 ปี

เป้าหมายสำคัญในวันสายตาโลก (World Sight Day) เพื่อให้เด็กอีกหลายร้อยคนได้รับการตรวจวัดสายตา

 

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่นแคร์ (Johnson & Johnson Vision Care: JJVC) แถลงว่า เด็กมากกว่า 16 ล้านคนในเอเชียได้รับการตรวจวัดสายตาฟรีผ่านโครงการ Sight for Kids อันเกิดจากความร่วมมือระหว่าง JJVC กับมูลนิธิไลออนส์สากล (Lions Clubs International Foundation: LCIF) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีอายุครบรอบปีที่ 10 ในปีนี้

 

ในวาระสำคัญนี้ โครงการ Sight for Kids ได้จัดให้มีการตรวจวัดสายตาแก่เด็กนักเรียนหลายร้อยคนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ในวันสายตาโลกซึ่งตรงกับวันที่ 11 ตุลาคม กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะตรวจวัดสายตาเด็กในกลุ่ม 6 ประเทศเอเชียแปซิฟิกให้ได้ 1 ล้านคนในปี 2555

 

โครงการ Sight for Kids ได้ทำการตรวจวัดสายตาให้เด็กในประเทศจีน อินเดีย เกาหลี มาเลเซีย เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม  นับตั้งแต่ได้จัดตั้งโครงการขึ้นเมื่อปี 2545 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความพิการและความบกพร่องทางการมองเห็นในเอเชีย ด้วยการตรวจวัดสายตาโดยอาสาสมัครจากกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสายตา และโรงพยาบาล รวมถึงอาสาสมัครจากสโมสรไลออนส์สากลและพนักงานบริษัท JJVC

 

Wing-Kun Tam ประธาน LCIF กล่าวว่า “เกือบครึ่งหนึ่งของความบกพร่องทางการมองเห็นทั่วโลกเกิดขึ้นจากความผิดปกติของสายตาที่ไม่ได้รับการแก้ไขทั้งที่แก้ไขได้ไม่ยาก  ในวันสายตาโลกและทุกๆวัน ไลออนส์และพันธมิตรได้พยายามสร้างความตระหนักรู้เรื่องความบกพร่องทางการมองเห็นและการสูญเสียการมองเห็น รวมถึงให้บริการดูแลสายตาที่จำเป็นแก่ชุมชน เราภาคภูมิใจกับทุกความสำเร็จในโครงการ Sight for Kids  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและเข้าถึงประชาชนมากที่สุด โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้หลายอย่างเมื่อเหล่าพันธมิตรที่ทุ่มเทร่วมมือร่วมใจกันให้บริการด้านการดูแลสายตา”

 

โครงการ Sight for Kids เปิดตัวครั้งแรกในประเทศเกาหลีและประเทศไทย และแค่เพียงปีแรก ทางโครงการสามารถตรวจวัดสายตาให้เด็กได้กว่า 5 แสนคน จนถึงปัจจุบันโครงการนี้ตรวจวัดสายตาให้เด็กแล้ว 16 ล้านคน หรือเทียบเท่ากับการตรวจวัดสายตาให้ประชากรทั้งหมดในมหานครลอนดอนถึง 2 รอบ(i)

 

จนถึงปัจจุบัน

 

เด็กเกือบ 600,000 คนถูกส่งต่อไปให้แพทย์ทำการประเมินเพิ่มเติม

เด็กกว่า 163,000 คนได้รับแว่นสายตา

เด็กกว่า 76,000 คนได้รับการรักษาตามอาการต่างๆ(ii)

 

Thibaut Mongon ประธานบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่นแคร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “การตรวจวัดสายตาตั้งแต่เด็กมีความสำคัญมาก เพราะปัญหาสายตาหลายประเภทสามารถป้องกันได้  เราภูมิใจที่ได้ช่วยขจัดอุปสรรคในการตรวจวัดสายตาในเด็ก และหวังว่าสิ่งที่เราทำจะส่งผลดีต่อเด็กจำนวนมากไปตลอดชีวิต”

 

ทั่วโลกมีเด็กตาบอดประมาณ 1.4 ล้านคน และ 3 ใน 4 ของเด็กกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ยากจนที่สุดของเอเชียและแอฟริกา ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาความบกพร่องทางการมองเห็นบางอย่างที่สามารถรักษาได้ง่าย ๆ (iii,iv)  ทั้งนี้ความผิดปกติของสายตาที่ไม่ได้รับการแก้ไข (สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง) เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางการมองเห็นในเด็กทั่วโลก และอาจทำให้เด็กขาดโอกาสทางการศึกษาและการทำงาน มีผลผลิตลดลง และคุณภาพชีวิตต่ำลง(v)

 

Sight for Kids เป็นหนึ่งในโครงการตรวจวัดสายตาในโรงเรียนทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่และดำเนินการมายาวนานที่สุด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนา โครงการนี้ได้ฝึกอบรมอาสาสมัครไลออนส์ ครูในโรงเรียน และอาสาสมัครอื่นๆกว่า 110,000 คนให้ช่วยตรวจวัดสายตาเด็กๆและให้ความรู้เรื่องสุขภาพตาในโรงเรียน 26,000 แห่งทั่วโลก

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Sight for Kids ในงานวันสายตาโลกได้ที่ www.lcif.org/sfk

 

เกี่ยวกับจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่นแคร์

 

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่นแคร์ เป็นผู้ผลิตคอนแทคเลนส์แบบใช้แล้วทิ้งชั้นนำของโลก ด้วยปณิธานในการสร้างการมองเห็นที่ชัดเจนให้กับทุกคน ทุกที่ ทุกวัน บริษัทได้กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย  ACUVUE(R) ผลิตภัณฑ์คอนแทคเลนส์ที่ขายดีที่สุดของบริษัท เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2530 ในฐานะซอฟต์คอนแทคเลนส์แบบใช้แล้วทิ้งตัวแรกของโลก และนับแต่นั้นมาแบรนด์ ACUVUE ก็เผยโฉมผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นครั้งแรกของโลกอีกมากมาย จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่นแคร์ มีสำนักงานใหญ่ในเมืองแจ๊คสันวิลล์ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีพนักงานราว 3,400 คนในสำนักงานรวมถึงในศูนย์วิจัยและโรงงานผลิตที่ทันสมัยทั่วโลก ซึ่งสามารถผลิตคอนแทคเลนส์ได้ 2 พันล้านข้างต่อปี นอกจากนั้นบริษัทยังมีสถาบันวิชั่นแคร์ The Vision Care Institute(TM) อันมีชื่อเสียง ซึ่งคอยให้ความรู้แก่บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพการดูแลสายตา โดยมีการเรียนการสอน 27 ภาษา ในตลาด 40 แห่งทั่วโลก

 

เกี่ยวกับมูลนิธิไลออนส์สากล

 

มูลนิธิไลออนส์สากล (LCIF) เป็นหน่วยงานการกุศลของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 1.35 ล้านคนใน 207 ประเทศ และพื้นที่ต่างๆทั่วโลก LCIF ก่อตั้งขึ้นในปี 2511 และได้ดำเนินกิจกรรมป้องกันการตาบอดในระดับโลกมานานกว่า 20 ปีผ่านโครงการ SightFirst ปัจจุบันไลออนส์ลงทุน 415 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการ SightFirst และช่วยฟื้นฟูการมองเห็นของผู้คนกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lcif.org

 

หมายเหตุ

 

(i) World Gazette. World: largest cities and towns and statistics of their population. Retrieved September 7, 2012, from http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=&srt=pnan

 

(ii) Sight for Kids Stats (2012, September). Provided to Johnson & Johnson Vision Care September 5, 2012.

 

(iii) World Health Organization. Prevention of Blindness and Visual Impairment. (2012, para. 2). Retrieved September 7, 2012, from http://www.who.int/blindness/causes/priority/en/index4.html .

 

(iv) Lions Clubs International Foundation. Sight for Kids. Retrieved September 7,2012 from http://www.lcif.org/EN/our-programs/sight/partnership-initiatives/sight-for-kids.php .

 

(v) World Health Organization. Vision 2020: The Right to Sight (2007, p. 22). Retrieved September 7, 2012, from http://www.who.int/blindness/Vision2020_report.pdf .

 

แหล่งข่าว: จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่นแคร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *