ข้อแนะนำการกินอาหารเพื่อให้ผิวสวย

การสร้างผิวสวยด้วยอาหาร ทั้งรูปแบบการกินและรูปแบบการดำรงชีวิต ตลอดไปจนถึงพันธุกรรม เหล่านี้มีผลต่อ

การแก่ของผิวหนังทั้งนั้น แต่เนื่องจากเราเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไม่ได้ จึงต้องหันมาสนใจดูแลร่างกายโดยเน้นที่

อาหารแทน การกินอาหารกับผิวสวย

 

ข้อแนะนำการกินอาหารเพื่อให้ผิวสวยมีดังนี้
1. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ ๘ แก้ว จะเป็นการช่วยชำระของเสีย และสารพิษต่างๆ

ออกจากร่างกาย

 

2. ลดอาหารไขมันสูงและอาหารที่ให้แคลอรีสูง พบว่าอาหารที่มีไขมันสูงจะทำให้เกิดโรคหัวใจ  และมะเร็งได้

มีงานวิจัยชี้ว่าอาหารไขมันสูงอาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ เพราะอาหารไขมันสูงทำให้ภูมิต้านทานของร่างกาย

ต่ำมะเร็งจึงมีโอกาสเกิดง่ายขึ้น เมื่อคนเรามีวัยสูงขึ้นเรื่อยๆ ร่างกายจะค่อยๆ สูญเสียกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อไป เหล่านี้ ทำให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรีและไขมันน้อยลง ทำให้ต้องกินอาหารน้อยลง เพื่อให้

ร่างกายมีน้ำหนักคงที่ ดังนั้น ต้องพยายามลดอาหารไขมันสูงและแคลอรีสูงด้วย
3. กินผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (dairy products) ที่เป็นชนิดไขมันต่ำ (low-fat)   ควรเลือกผลิตภัณฑ์

นมเนยที่มีไขมันต่ำ เช่น low-fat  หรือ non fat yoghurt; cottage cheese หรือ skim milk พวกนี้

จะลดไขมันได้โดย ร่างกายไม่ขาดแคลนแคลเซียม พวกปลาซาร์ดีนกระป๋อง ปลาแซลมอนกระป๋อง ก็เป็นแหล่ง

แคลเซียมที่สำคัญที่อาจทดแทนการได้แคลเซียมจากนมเนยได้  ผู้หญิงจำเป็นต้องได้รับแคลเซียมให้เพียงพอ

ดังนั้น ถึงจะลดการดื่มนมกินเนยเพื่อลดอาหารไขมันสูงเพียงใด ก็ต้องไม่ลืมว่าจะต้องได้รับแคลเซียม

ให้เพียงพอ มิฉะนั้นจะเกิดโรคกระดูกพรุนได้

 

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังคือแสงแดด  ซึ่งเชื่อว่าทุกคนคงทราบดีอยู่แล้ว แต่เมื่อไม่นานมานี้

มหาวิทยาลัยแพทย์ Baylor College ที่เท็กซัส สหรัฐ-  อเมริกา ได้ศึกษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งผิวหนัง

จำนวน ๗๖ คนโดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มเท่ากัน กลุ่มแรกจะได้อาหารไขมันต่ำ คือได้แคลอรีร้อยละ ๒๐

จากไขมัน  และกลุ่ม  ที่ ๒ ให้กินอาหารไขมันสูง คือได้แคลอรีร้อยละ ๔๐ จากไขมัน ให้กินอาหาร

แบบนี้ต่อเนื่องกัน ๒ ปี พบว่ากลุ่มแรกซึ่งได้ไขมันต่ำเกิดรอยโรคขั้นก่อนเป็นมะเร็งผิวหนัง

(pre cancerous lesion) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๓ รอยต่อคน แต่กลุ่มที่ ๒ ซึ่งได้ไขมันสูง พบรอยโรคก่อน

เป็นมะเร็งผิวหนังที่เกิดใหม่เฉลี่ย ๑๐ รอยต่อคน นักวิจัยสรุปว่าการได้อาหารไขมันสูงอาจทำให้ร่างกาย

เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง เพราะระบบภูมิต้านทานของร่างกายจะเสียไป

 

4. พยายามกินผักและผลไม้ร่วมด้วยเสมอ เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับวิตามิน เกลือแร่ และยังให้ไฟ

เบอร์คือกากใยอาหาร  ซึ่งทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดี
5. กินอาหารที่มีไฟเบอร์คือกากใยอาหารให้เพียงพอ พยายามให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์อย่างน้อยวันละ

๒๕ กรัม อาหารพวกข้าวที่ไม่ได้ขัดสี ข้าวกล้อง ถั่ว ถั่วฝักยาว จะให้ไฟเบอร์สูงอาหารเสริมกับผิวพรรณ

โภชนาการที่ดี (จากการกินอาหาร) ทำให้ผิวพรรณ สดสวยและปราศจากโรคภัยของผิวหนัง

ที่เห็นได้ชัดคือเมื่อขาดอาหาร  เส้นผมอาจหลุดร่วง  มุมปากเกิดแผลอักเสบที่เรียกกันว่า “ปากนกกระจอก”

เล็บซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังอาจผุกร่อนเปราะหักง่าย และผิวหนังแลดูหม่นหมอง ไม่สดใส เกิดรอยช้ำ

จ้ำเลือดได้ง่าย ยามใดเกิดการกระทบกระแทกและเกิดแผลที่ผิวหนัง บาดแผลจะหายได้ช้า หากกินอาหาร

ครบถ้วนได้สัดส่วน มักจะได้รับวิตามินและเกลือแร่ที่เพียงพอ เกลือแร่ที่จำเป็นมี ๑๖ ตัว  ตัวอย่าง

ของเกลือแร่ที่จำเป็นคือ เหล็ก แคลเซียม และสังกะสี วิตามินที่จำเป็นต่อสุขภาพที่ดีมี ๑๓ ตัว ตัวอย่าง

ของวิตามินที่สำคัญต่อสุขภาพ และผิวพรรณ ได้แก่ วิตามินเอ  ซึ่งทำให้ผิวพรรณนุ่มเนียนและยืดหยุ่น

ได้ดีไม่เหี่ยวย่น วิตามินบีรวมซึ่งทำให้ผิวหนังเรียบมัน  และวิตามินซีซึ่งใช้ในการสร้างคอลลา-เจน

และอีลาสตินซึ่งเป็นส่วนประกอบของชั้นหนังแท้ หากร่างกายขาดวิตามินเอ อาจเกิดสิวได้ง่ายกว่าปกติ

นอกจากนั้นการขาดวิตามินเอทำให้เป็นตุ่มนูนสาก ตามรูขุมขน หากขาดวิตามินบี เช่น บี ๑ บี ๓

และบี ๖ ผิวหนังอาจอักเสบได้ เส้นผมไม่แข็งแรง และอาจเกิดผลตามเนื้อเยื่อบุในช่องปาก การขาด

วิตามินบี ๒ ทำให้มุมปากอักเสบที่เรียกกันว่าโรคปากนกกระจอก การขาดวิตามินบี ๓ (niacin)นอก

จากจะมีผิวหนังอักเสบเป็นผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่โดนแสงแดด เช่นที่หลังมือและที่คอ

แล้วยังมีท้องเสีย และอาการหลงลืมได้ แพทย์เรียกกลุ่มอาการนี้ว่าโรคเพลแลกรา (pellagra)ส่วน

การขาดวิตามินซี ทำให้แผลหาย ช้า เส้นขนบิดเป็นเกลียวสว่าน เกิดรอยช้ำจ้ำเลือดง่าย มีเลือดออก

ตามรูขุมขน เหงือกบวมและมีเลือดออกตามไรฟัน เรียกกันว่า โรคลักปิดลักเปิด (ศัพท์แพทย์เรียกว่า

scurvy) ส่วนการขาดแคลนอาหารกลุ่มโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์นั้นทำให้สีของผิวหนังของเส้นผมเปลี่ยน

ไป เส้นผมหลุดร่วงออกเล็บอาจมีสีขาวขุ่นทั้งเล็บได้ ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ คือยังมีประจำเดือนอยู่อาจขาด

ธาตุเหล็กได้  เพราะนอกจากทุกๆ เดือนต้องสูญเสีย ธาตุเหล็กไปกับประจำเดือนแล้ว หากมีลูกอ่อน

และเลี้ยง ลูกด้วยน้ำนมตัวเอง ก็จะสูญเสียธาตุเหล็กไปกับน้ำนม มากพอควร  ส่วนการขาดธาตุเหล็ก

ทำให้เกิดโรคโลหิตจาง มีผิวพรรณซีดเซียวไม่เปล่งปลั่ง ลิ้นอักเสบริมฝีปากลอก เล็บโค้งงอเป็นรูปช้อน

อีกทั้งผู้หญิงหลายๆ รายอยากมีหุ่นนางแบบจึงอดอาหารจนขาดเกลือแร่ได้ การขาดเกลือแร่ทำให้ผิว

หนังซีดเซียว เหลือง และเกิดโรคโลหิตจางได้ หากขาดธาตุเหล็กจึงควรได้รับธาตุเหล็กทดแทน บางคนรัก

สวยรักงามอยากมีหุ่นงามยอมอดอาหารจนเอวกิ่ว มีนางแบบที่อดอาหารจนตายหลายคน จนต้องมีการรณรงค์

ไม่ให้จ้างนางแบบที่ผอมเกินไป อ้วนไปก็ไม่ดี  ผอมไปก็ไม่ดี เดินทางสายกลางดีที่สุดในทางตรงกันข้าม

สมัยนี้หลายๆ คนมีปัญหาเกี่ยว กับเรื่องความอ้วนหรือกินอาหารมากเกินความต้องการของร่างกาย ซึ่งอาจ

ก่อปัญหาแก่ผิวหนังได้เช่นกัน คนอ้วนอาจเป็นโรคสะเก็ดเงิน (PSORIASIS)  ผิวแตกลาย (striae ) ผิวติด

เชื้อรา โดยเฉพาะบริเวณที่อับชื้น เช่น ขาหนีบ ที่ชาวบ้านเรียกว่าสังคัง (tinea cruris) ติดเชื้อยีสต์

(candidiasis) เชื้อแบคทีเรีย (erythrasma)  ผิวมีผื่นดำ เช่นที่ ลำคอ (acanthosis nigricans)

มีติ่งเนื้อ (skin tags) มีกลิ่นตัว และมีขนดก เกิดได้ง่ายกว่าคนที่ไม่อ้วน
บางคนชอบอาหารรสเค็มจัดชนิดที่ต้องเติมน้ำปลา เติมเกลือเสมอๆ หรือชอบกินอาหารทะเล ไม่ว่า จะเป็น ปู

ปลา กุ้ง หรือสาหร่ายทะเล ซึ่งทำให้ได้รับไอโอดีนมากเกินไป ทำให้เกิดสิวอักเสบตามใบหน้า หน้าอก และ

หลังได้ ยาแก้ไอบางตัวมีส่วนประกอบของเกลือไอโอดีนสูง ดังนั้น หากเป็นสิวมากๆ และนานๆ ลองคิดดูว่า

เกิดจากการได้รับเกลือแร่ไอโอดีนมากเกินไปหรือไม่
คนที่กินอาหารมังสวิรัติคือกินแต่ผัก บางครั้งกินผักมากเกินไปทำให้ผิวหนังมีสีเหลืองซีด เพราะสารบีตาแคโรทีน

ในผักใบเขียว หัวแครอตและมะละกอ วิตามินเอถ้ากินมากเกินไป ทำให้ผิวหนัง เยื่อบุในช่องปากและดวงตา

แห้งผากได้ การกินวิตามินและเกลือแร่เสริม เป็นกำมือ โดยปราศจากการได้รับอาหารที่ครบสัดส่วน ย่อมไม่อาจ

ทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้ หากต้องการกินวิตามินหรือเกลือแร่เสริมมากๆ ควรปรึกษาแพทย์ หรือนักโภชนาการ

ก่อนจะปลอดภัยกว่า

 

อีกหนึ่งสิ่งที่ควรทานเพื่อใช้ให้สุขภาพผิวของสาวๆ อย่างเราดีขึ้น คือ ยาสตรี Foxy ที่มีสมุนไพรกว่า 60 ชนิด อาทิเช่น ว่านชักมดลูก ที่มีประโยชน์อย่างมาก ช่วยเรื่องระบบฮอนโมน์และช่วยเรื่องระบบภายในของผู้หญิงเราเป็นอย่างดี 

แล้วยังมีส่วนผสมของโปรไบโอติก ซึ่งจะมาช่วยเรื่องระบบขับถ่ายให้มีประโยชน์มากขึ้นอีกด้วยค่ะ

Foxy ยาสตรี ทานแล้วได้อะไร
Foxy ยาสตรี ทานแล้วได้อะไร

บทความดีๆ จาก http://www.probioherb.net/


 

วิธีเลือกปลาสำหรับเด็กน้อย

คุณแม่คงเคยได้ยินอยู่บ่อยครั้งว่า ถ้าอยากให้ลูกฉลาดต้องกินปลาเยอะ ๆ และคงมีคำถามในใจต่อว่าแล้วปลาชนิดไหนล่ะที่ควรให้ลูกกิน เลยชวนคุณแม่มาปรุงเมนูปลาให้ลูกน้อย

3 ปลา…ชวนชิม

 

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า เนื้อปลามีคุณสมบัติพิเศษกว่าอาหารที่ให้โปรตีนชนิดอื่น ตรงที่มีโปรตีนและกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตของเด็ก ที่สำคัญยังย่อยง่าย เพราะปลามีเนื้อเยื่อเล็ก ๆ ที่ไม่เหนียว มีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อน้อยกว่าเนื้อหมูและเนื้อไก่ แถมหาซื้อง่ายอีกด้วย (ว้าว) แล้วจะไม่ให้กินปลาได้ยังไงล่ะ วันนี้มีปลา 3 ชนิดที่ยกให้เป็นพระเอกมาแนะนำให้คุณแม่รู้จัก ดูสิว่าพระเอกแต่ละตัวโดดเด่นแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

 

 ปลาอินทรี

ควรเริ่มให้ลูกกินเมื่ออายุ 8-10 เดือน

คุณสมบัติพิเศษ : เนื้อฟู รสชาติอร่อย มีความหวานในเนื้อเยอะ และมีปริมาณเนื้อมากพอที่จะให้ใช้ทำอาหาร ขูดเอาแต่เนื้อ ทิ้งหนัง ก็ยังมีปริมาณมาก ถ้าเทียบกับปลาชนิดอื่นที่ตัวเท่า ๆ กัน

การเลือกซื้อ : ตาใส เหงือกแดง เนื้อปลากดไม่บุ๋ม มีความยืดหยุ่นของเนื้อปลา แต่ถ้าตาไม่ใสแล้ว ต้องสังเกตเหงือก และท้องปลาต้องไม่แตกหรือมีไส้ทะลักออกมา

 

 ปลาทู

เป็นปลาทะเลที่ควรเริ่มให้ลูกกินเมื่ออายุ 10 เดือนขึ้นไป เพราะเด็กบางคนมีโอกาสแพ้ปลาทะเล และอาหารทะเลได้มากกว่าปลาน้ำจืด

คุณสมบัติพิเศษ :  เป็นปลาทะเลราคาถูกที่สุดในกลุ่มปลาทะเลด้วยกัน หาซื้อง่าย เนื้อนุ่ม นำไปทอดพอหนังตึง ๆ เอาไปทำเป็นซุปปลาทู เนื้อหวานเชียวล่ะ แต่ต้องระวังก้างที่ซ่อนอยู่ตามแกนกลางตัวด้วยนะคะ

การเลือกซื้อ : ปลาทูนึ่งจะเลือกที่เนื้อไม่ยุ่ย หนังไม่ถลอกและมีเงาบ้าง แต่ถ้าเป็นปลาทูสด ก็ใช้หลักการซื้อปลาทั่ว ๆ ไปค่ะ

 

 ปลาช่อน

เป็นปลาน้ำจืดที่ควรเริ่มให้ลูกกินเมื่ออายุ 6-8 เดือน

คุณสมบัติพิเศษ :  เป็นปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า 3 มากกว่าปลาน้ำจืดชนิดอื่น ๆ และถ้าอยากทำอาหารให้อร่อย ต้องเอาไปทอดเลาะหนังออก จะได้เนื้อที่ฟูนุ่มไปปรุงอาหาร หรือหั่นเป็นท่อน ต้มน้ำซุปก็อร่อยไม่เบา

การเลือกซื้อ : ความสดของปลาช่อนสังเกตจากเกร็ด มีสีใส เรียงตัวแน่น ไม่หลุดลอก แต่ถ้าเกร็ดหลุดง่าย และไม่ติดแน่นแสดงว่าปลาไม่สด

 

รู้เรื่องโอเมก้า 3

กรดไขมันโอเมก้า 3 เป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย เพราะมีส่วนสำคัญต่อโครงสร้างเนื้อเยื่อร่างกาย อีกทั้งยังมีผลต่อการพัฒนาสมองและดวงตา แต่กรดโอเมก้า 3 นี้ ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ จึงต้องกินอาหารที่มีโอเมก้า 3 และอาหารที่มีกรดไขมันชนิดนี้มากที่สุด ก็คือ ปลาทะเล เช่น ปลากะพง ปลาทู ฯลฯ และปลาน้ำจืดอย่าง ปลาช่อน นอกจากนี้ยังสามารถกินน้ำมันปลาที่สกัดมาจากหัวและส่วนต่าง ๆ ของปลา ก็จะได้รับกรดไขมันโอเมก้า 3 เหมือนกันค่ะ

 

ปรุงปลาอย่างมืออาชีพ

 

แค่ได้ยินว่า “ปลา” คุณแม่หลายคนอาจถึงกับร้องโอย เพราะทำยาก แถมเจ้าตัวเล็กยังไม่ค่อยชอบกินด้วย ปรุงเมนูปลาให้ลูกเล็กกินใช่เรื่องง่ายซะที่ไหน จริงไหมคะ แต่ถ้าคุณแม่รู้เทคนิคต่อไปนี้ จะมีเมนูปลาให้เบบี๋เลือกอีกมากมายเชียวล่ะ…

 

ต้องทอดปลาด้วยไฟแรงและใช้เวลาน้อย เพราะถึงหนังปลาข้างนอกจะกรอบหรือเกรียม แต่เนื้อปลาข้างในจะสุกพอดี คุณแม่เลาะหนังออกเอาเนื้อนุ่ม ๆ ไปปรุงอาหารอื่นต่อได้

ถ้าคุณแม่กลัวว่า ปลาตัวใหญ่จะสุกไม่ทั่วทั้งตัวให้บั้งหรือแบ่งครึ่ง และถ้าไม่ห่วงเรื่องความสวยงามก็เอาไม้เล็ก ๆ จิ้มทั่วตัว เพื่อให้น้ำมันซึมเข้าไปขณะทอดปลาก็สุกทั่วตัว

ใช้น้ำมะนาวทาตัวปลา จะทำให้ไม่ติดกระทะ และลดกลิ่นคาวของปลาลงได้

เวลาต้มปลาควรต้มน้ำซุปให้เดือด ค่อยนำปลาลงไปต้ม ปิดฝา และห้ามคนเพราะกรดอะมิโนในเนื้อปลาจะแตกตัว ทำให้ปลามีกลิ่นคาว ควรปล่อยให้ปลาค่อย ๆ สุก

ใบตะไคร้ ใบเตย หรือเกลือเม็ดใหญ่ จะช่วยล้างเมือกของปลาให้สะอาดขึ้น

สำหรับเบบี๋คุณแม่ดับกลิ่นคาวปลาได้ด้วย ผักและเครื่องเทศบางชนิด เช่น ขึ้นฉ่าย มะเขือเทศ ข่าอ่อน เพียงเล็กน้อย เป็นต้น

 

ข้อมูลจาก http://www.snowbrand.co.th

สับปะรด ล้างพิษ

สาวๆ ที่ชอบทำ ดีท็อกซ์ (Detox) ลองหันมาทาน สับปะรด ไม่เจ็บตัว ราคาไม่แพงด้วยนะคะ  เพราะว่าสับปะรด มีแอนตี้ออกซิแดนท์อย่างวิตามินบีและซี รวมถึงแร่ธาตุเพื่อการ ดีท็อกซ์ (Detox) อย่างทองแดงและแมงกานีส

ถ้าคุณเป็นคนชอบทานผลไม้ สับปะรดถือว่าเป็นทางเลือกที่ไม่เลวเลยค่ะ

รีวิวของอร่อย ร้านบ้านคุ้งน้ำ สุมทรสาคร

หลวงพ่อวัดบ้านแหลมวันก่อนมีโอกาสไปกราบหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ที่สมุทรสาครขากลับผู้เริ่มการเดินทางทุกคนเกิดอาหารเดียวกัน นั้นก็คือ อาหารท้องร้อง แล้วยังร้องพร้อมกันอีกด้วยจ้า  เลยถือโอกาสแวะทานอาหารกันโดยไม่มีใครคิดว่าแผนมาก่อน แต่มีโจทย์คือ จะต้องเป็นร้านทางที่เราขับรถกลับกรุงเทพเท่านั้น  ขับมาเลื่อยๆ ทุกคนก็ช่วยกันเมียงมองหาร้านที่จะเติมพลังให้กับท้องของเรา ก็ยังไม่เห็นมีร้านไหนโดยใจ สักร้าน อยู่ๆ ก็มีนึ่งในผู้ร่วมขบวนการตามล่าของอร่อย ก็เห็นป้ายร้านบ้างคุ้งน้ำเขา เลยเกินการขับตามป้ายร้านอาหาร ร้านนี้กันขึ้นมา พอมาถึงฝนก็เรื่องลงเม็ดพอดีเลย รีบวิ่งหาที่หลบ โชคดีที่ทางร้านมีที่จอด 2 ฝั่ง และต้นไม้เยอะไม่งั้นคงเปรียกกันทุกคน  การเดินทางครั้งนี้มีเด็กๆ ไปด้วย ดูเขาจะชอบกับบรรยากาศร้านมาก เพราะว่ามีบ่อปลาคราฟ บ่อใหญ่อยู่ข้างหน้า และมีเขียนมาว่าเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2547 โน่นแนะIMG_3121 copy

 

IMG_3122 copy

 

IMG_3125 copy

บรรยากาศโดยร่วมร้าน ถือว่าดีที่เดียว เป็นธรรมชาติ มีโซนแพ โซมริมน้ำ โซนที่สามารถกั้นเป็นส่วนตัว ถ้ามาตอนเย็นๆ ลมเย็น สบายมาก แถมมีเพลงเล่นดนตรีสดให้ฟังกันด้วยนะคะ

พอเดินมาถึงได้โต๊ะเรียบร้อยแล้วก็สอบถามเมนูขึ้นชื่อ ของทางร้านจากน้องพนักงานเสริฟเลยค่ะ น้องเขาแนะนำ เมนู ปลาทูต้มมะดัน หอยหลอดผัดฉ่า ปลากกระพงทอดน้ำปลา และอีกหลายเมนูมากค่ะ

IMG_3120 copy

เมนูที่สั่งมาทานกันกันวันนี้คือ ปลาทูต้มมะดัน หอยหลอดผัดฉ่า ปลากกระพงทอดน้ำปลา ยำถั่วพู ทอดมันปลากราย หล่นปู ข้าว 2 โถแต่ละเมนูเด็ดๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ

IMG_3136 copy IMG_3133 copy

(ขอโทษนะคะ ที่มีรูปอาหาร 2 อย่างเท่านั้น เพราะว่าตอนมาถึง 2 เมนูนี้มาเสริฟก่อน เลยยังมีโอกาสถ่ายค่ะ แต่พอเมนูหลังมา มันสตาร์การกินไปแล้วเลยลืมถ่ายรูปเมนูที่เหลือมาให้ชมกัน ขอโทษด้วยนะคะ ^^ )

IMG_3131 copy

ราคา : เริ่มต้น 120-250 บาท

การเดินทาง : สามารถชมได้ตามแผนที่เลยจ้า แต่ขอบอกว่าไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไรค่ะ

ScreenHunter_01 Oct. 13 07.15

ร้านเปิด : บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00-22:00 น.

เบอร์ติดต่อ : 034-839-883   089-117-5312

IMG_3132 copy

ร้อยเรียงเรื่องอร่อยโดย Kaew4444

มาขจัดสิวผด กันเถอะ

สาวๆ หนุ่มๆ ที่มักจะเจอปัญหาหน้าไม่ใส ผิวหน้าไม่เรียบสัมผัสแล้วทำให้รู้สึกไม่ดี  มาทราบถึง สาเหตุที่มาที่ไปของต้นเหตุกันก่อนค่ะเพื่อที่จะรักษาได้ตรงจุด

สิวผด จะมีขนาดเล็ก ละเอียด ขึ้นกันแบบเกาะกลุ่ม อยู่บริเวณไรผม หน้าผาก จมูก ค้าง และมาพร้อมกับอาการคัด เมื่อสัมผัสแล้วจะรู้สึกรำคาญ  จะไม่เหมือนสิวชนิดอื่นๆ ไม่มีหัวให้บีบ มักจะขึ้นตอนอากาศอบอาว หรือ บริเวรที่มีเหงื่อออกมากค่ะ

สาเหตุของสิวผด แบ่งเป็นข้อๆ ได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

 • อาจจะแพ้สารเคมี อย่าแชมพูสระผม 
 • อากาศร้อน ส่งผลให้เหงื่อออกและมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก อยู่บริเวณใบหน้า
 • ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ที่ไม่เหมาะสมกับผิวหน้า หรือ ล้างเครื่องสำอางไม่สะอาด ก็ให้เกิดสิวผดได้เช่นกัน
 • ใช้น้ำที่ไม่สะอาด หรือ น้ำที่มีอุณหภูมิร้อนจนเกินไป
 • การนอนพักผ่อนไม่เพียงพอก็ก่อให้เกิดสิวผดได้เช่นกันค่ะ
 •  เชื้อรา P.OVALE ซึ่งเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งที่มีปฏิกริยากับผิวหนังบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะ เช่น หน้าผาก คาง จมูก เป็นต้น

เมื่อทราบถึงสาเหตุกันไปบ้างแล้วลองมาดูแนวทางการรักษาสิวผด ให้หายไปจากใบหน้า ไม่มากวนใจกันดีกว่า

 • ดื่มน้ำสะอาดให้ได้ 7-8 แก้วต่อวัน ทานอาหารที่มีประโยชน์ อย่างผัก ผลไม้
 • หลีกเลี่ยงการแต่งหน้า เพื่อเป็นการพักผิวหน้าให้ห่างจากสารเคมีต่างๆ ของเครื่องสำอาง
 • เลือกแชมพู หรือ ครีมนวด รวมไปถึง โฟมหรือสบู่ล้างหน้าให้เหมาะกับปัญหาสิว
 • เวลาล้างหน้า ควรจะใช้น้ำอุณหภูมิปกติล้าง และ ลูบไล้อย่างเบามือ ไม่ควรแกะ เกาะ บริเวรที่เป็นสิวผด
 • ถ้ามีอาการขึ้นเยอะ แนะนำให้พบแพทย์ เพื่อให้หมอจ่ายยารักษาสิวผด ได้อย่างถูกต้อง

 

รีวิวของอร่อย เฉาก๊วยมุกดา อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์

กลับมาอีกครั้งกับการแนะนำร้านของกินที่อร่อย และ ประทับใจจนเก็บเอาไว้ไม่อยู่ต้องมาบอกเล่าให้เพื่อนๆ ชาว Trick2U รู้กัน  ช่วงนี้แก้วได้มีโอกาสเดินทางไปโน่น มานี้บ่อย ประมาณต้นเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมาแก้วได้มีโอกาสไปจังหวัดลำพูน มาที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร มีการบรรจุประธานไว้ในพระธาตุหริภุญชัยโดยประกอบไปด้วย ธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูกอกธาตุกระดูกนิ้วมือ และธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง สำหรับคนที่เกิดปีระกาควรมากราบไหว้พระธาตุหิริภุญชัยเพราะถือว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกาค่ะ

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

แก้วเคยมาวัดนี้แล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา การมาครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 2 และหลังจากกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิเสร็จ แก้วไม่พลาดเลยกับของอร่อยที่รออยู่ข้างหน้าวัดบริเวณที่รอรถ  รีบเดินมุ่งหน้ามาที่ร้าน เฉาก๊วยมุกดา ร้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์

IMG_2137
รีวิว เฉาก๊วยมุกดา อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์

ใครมาที่นี้ไม่ได้ทาน  เฉาก๊วยมุกดา อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ รับรองได้เลยว่าต้องเสียใจแน่ๆ ด้วยเอกลักษณ์การขายที่เร้าอารมณ์และแฝงไปด้วยเสียงหัวเราะ ขำขันของคนที่มาต่อแถวเข้าคิวซื้อ  แถมมีป้ายโฆษณาข้อความว่า “อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ ภพนี้ ชาตินี้ หาทานได้ที่นี่ที่เดียว” ตั้งเป็นเอกลักษณ์เลยที่แถวหน้าร้าน เป็นการรับประกันความอร่อยไปในตัว

IMG_2138
รีวิว เฉาก๊วยมุกดา อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์

การขายเฉาก๊วยของที่นี้นั้นจะมีการตักที่ชั่งตาชั่งเพื่อให้ได้น้ำหนักและปริมาณที่เท่ากัน เพื่อความอร่อยและได้เท่ากันทุกถ้วย

รีวิว เฉาก๊วยมุกดา อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์
รีวิว เฉาก๊วยมุกดา อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์

หลังจากตักเฉาก๊วย ก็ใส่นมคาเนชั่น ใส่น้ำแข็ง ตามด้วยน้ำเชื่อมสูตรพิเศษเฉพาะของทางร้าน ซึ่งจะมีการเติมนม ก็จะมีการชั่งตวงให้ได้มาตารฐานกันทุกแก้วเลย และน้ำตาลก็เช่นกัน แต่ถ้าใครชอบแบบหวานน้อยก็บอกกันก่อนได้นะคะ

IMG_2139
รีวิว เฉาก๊วยมุกดา อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์

ราคาก็ไม่แพง 25 บาทเท่านั้น คุ้มกับความอร่อยที่ได้สัมผัส แล้วจะเข้าใจคำว่า อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ 

เฉาก๊วยมุกดา อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์
เฉาก๊วยมุกดา อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ ขอถ่ายภาพกับเจ๊มุกดาสักหน่อย เป็นที่ระลึกค่ะ

ถ้าผ่านมาที่จังหวัดลำพูนต้องแวะมาชิมกันให้ได้นะคะ แก้วภูมิใจนำเสนอสำหรับคนที่ไม่กลัวอ้วน รักการทานของอร่อยค่ะ แล้วไว้เจอกันใหม่กับรีวิวของอร่อย แล้วอย่าลืมติดตามกันนะคะ ว่าแก้วจะมาแนะนำร้านอร่อยร้านไหนกันอีก….  บ๊ายบายค่ะ

ร้อยเรียงเรื่องอร่อยโดย Kaew4444

มารู้จัก ข้าวสีนิล กันดีกว่า

ข้าวสีนิล หรือ อีกนัยนึง ที่คนทั่วไปเรียกว่าข้าวกล้องนั้น เป็นเมล็ดข้าวรียาว สีออกม่วงเข้ม อุดมไปด้วย น้ำมันธรรมชาติที่อุดมไปด้วยประโยชน์นานาชนิด  วิตามินอี   บี คอมเพล็กซ์  รงควัตถุแอนโทไซยานิน (anthocyanin) มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมากว่าในผลเบอร์รี่กว่า 3 เท่า และแถมยังมีมากกว่าวิตามินอีถึง 5 เท่า

ซึ่ง จะช่วยทำให้ผิวของผู้ที่รับสารอาหารนี้เข้าไปดูอ่อนกว่าวัย หนีหายจากปัญหาเรื่องริ้วรอยก่อนวัยอันควรไปได้เลย เพราะสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสียหายของผิวหนังที่เกิดจากขบวนการออกซิเดชั่น (oxidation)

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดขบวนการออกซิเดชั่น คือ แสงอัลตร้าไวโอเลต ทั้งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ อาทิ ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ช่วยทำให้เส้นผมดำ นุ่มสลวย ช่วยบำรุงรากผมให้  พร้อมกระตุ้นให้ผมมีสีเข้มขึ้นตามธรรมชาติ ชะลอการเกิดผมหงอกก่อนวัยอันควร

รีวิว ร้านข้าวเกรียบปากหม้อปารีส ร้านอร่อยประจำสกลนคร

ได้โอกาส ไปเที่ยวสกลนคร ต้องไม่พลาด ร้านข้าวเกรียบปากหม้อปารีส ร้านอร่อยอีกร้านที่ไม่ควรพลาดประจำ สกลนคร ร้านนี้เปิดมานานและขึ้นชื่อมาก สาเหตุที่มาของ ชื่อร้านนี้ก็เพราะว่าร้านนี้เขาขาย ข้าวเกรียบปากหม้อ เปิดอยู่หน้าโรงหนังปารีส จนทำให้ใครๆ เรียกกันติดปากว่า ร้านข้าวเกรียบปากหม้อปารีส

IMG_0869ของอร่อย ของเด็ด ที่ขึ้นชื่อของที่นี้ต้องไม่พลาด ข้าวเกรียบกรอบ จะเป็นการนำ ข้าวเกรียบ มาผสม กับขนมปากหม้อ มีความ กรอบหมอข้าวจากข้าวเกรียบ และมีความนุ่มหนืดขาก ขนมปากหม้อค่ะ

IMG_0867

นอกจากนี้ยังมี ไข่ม้วน ไข่พับ ปากหม้อธรรมดา(จะเหมือนกับปากหม้อญวน) แต่ทางร้านจะเขียนในเมนูว่า ธรรมดา

IMG_0865

ถ้าสั่งไข่ม้วน หรือ ไม่พับ สามารถสั่งได้ว่าชอบไข่สุก หรือ ไข่ไม่สุก สั่งได้เลยค่ะ

ราคาก็ไม่แพง เริ่มต้นที่ 30 บาทค่ะ และที่ดูจากเมนู แพงสุดคือ 50 บาทถือว่าทานแทนข้าวได้เลยนะคะ IMG_0866

แม่ค้ายิ้มแย้มแจ่มใสดีค่ะ  ตอนที่ไปถึงมันบ่ายแก่ๆ แล้ว ทำให้ที่ร้านคนน้อย แต่จากสอบถามเจ้าถิ่นที่พาไป บอกว่าถ้ามาตอนเที่ยงคนจะเยอะมาก ไม่มีที่นั่งรอนาน ของจะได้ช้ามาก ต้องสั่งไว้ก่อน เลยเลือที่จะพามาชิมตอนบ่ายๆ อย่างนี้คนน้อยได้เร็ว ไม่หงุดหงิดค่ะ

ถ้าสนใจจะไปทาน ร้านตั้งอยู่ที่ เปรมปรีดา ซอย 7, ธาตุเชิงชุม, อ.เมืองสกลนคร (อยู่ในซอยปารีส ) ธาตุเชิงชุม , เมืองสกลนคร , สกลนคร  หรือ จะโทรสอบถามทางไปร้านได้ที่ 042-736-132 ค่ะ

รอติดตามชม ร้านอร่อยๆ กันใหม่ได้นะคะ

รีวิว ร้านซ้งข้าวขาหมู สนามบินน้ำ นนทบุรี

Trick2U ขอพาไปชิม ข้าวขาหมู เจ้าอร่อยที่สุดในจังหวัดนนทบุรี  ร้านเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า 40 ปี เปิดตั้งแต่รุ่นพ่อ จนถึง รุ่นลูก ร้านซ้งข้าวขาหมู นี้เปิดขายตั้งแต่ปี 2515 โดยรุ่นพ่อนั้น คนแถวนั้นจะเรียกกันว่าเฮียซ้ง (คนแถวนั้นบอกว่าแกดุมากค่ะ แต่ก็ทำขาหมูอร่อยมากเช่นกัน)

IMG_9820

IMG_9813

ร้านนี้ขอบอกว่าขาหมูอร่อย นุ่ม ไม่เหนียว รสชาติกลมกล่อม โดยมีการนำขาหมูไปต้มก่อน แล้วนำมาเผาให้มีกลิ่นหอม แล้วจึงนำไปขาหมูไปหมักก่อน ที่จะนำไปทอดเพื่อที่จะรีดไขมันออกก่อน จะนำไปต้มกับเครื่องพะโล้ค่ะ จึงทำให้ขาหมูร้านนี้ขึ้นชื่อมายาวนาน

IMG_9823

IMG_9821

นอกจากขาหมูแล้ว ยังมีซุปเนื้อ แต่ถ้าใครไม่ทานเนื้อก็สามารถสั่ง ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ ต้มจืดเลือดหมู ได้ค่ะ

IMG_9809

โดยส่วนตัวแล้ว เวลามาทานร้านนี้ชอบสั่ง เนื้อล้วน กับ ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ เพราะว่าเนื้อหมู มันนุ่มหอมอร่อยสุดๆ เลยค่ะ

IMG_9810

ร้านซ้งข้าวขาหมู ตั้งอยู่บนถนนสนามบินน้ำ ช่วงโค้ง ถ้าเดินทางมาจากสะพานพระนั่งเกล้า ให้ขับรถเลยกระทรวงพาณิชย์ มาค่ะ จะมีโค้งให้เลี้ยวขวา แต่ให้ตบไฟชิดซ้ายนะคะ เพราะว่าซอยทางเข้าวัดตำหนักใต้อยู่เลยโค้งมานิดเดียวเองค่ะ ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางซุ้มวัดไม่เกิน 10 เมตร ก็จะเจอร้านตั้งอยู่ซ้ายมือ ร้านเป็นอาคารพาณิชย์นะคะ จะมีป้ายร้าน ติดอยู่ข้างหน้า

ร้านนี้จะเปิดตั้งแต่  8:30 -14:30 น. ยกเว้นวันจันทร์ค่ะ

โทรสอบถามเส้นทางมาร้านได้ที่ 02-527-1128

ScreenHunter_01 May. 18 18.33

 

ซีพี เซอร์ไพรส์ เปิดตัว CP Surprise Mobile App แสตมป์ เป็นพรีเซนเตอร์

คุณอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาด ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมสุดพิเศษให้คุณร่วมต่อยอดประสบการณ์การกินที่ไม่ซ้ำแบบใคร กับ ซีพี เซอร์ไพรส์ พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ “  CP Surprise Mobile App”

โดยมีโค้ช มาดเท่ย์ จาก The Voice   แสตมป์  อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข  เป็นพรีเซนเตอร์ ร่วมเซอร์ไพรซ์ แจกจัดหนัก แคมเปญใหญ่  “ยิ่งอัพใบเสร็จมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก” เพียงทำการอัพโหลดใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์ซีพี จากที่ใดก็ได้ผ่าน CP Surprise Mobile App   ลุ้นรับ Ipad mini ทุกวันและ รางวัลอื่นๆกว่า 9,200 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 56 – 31 ก.ค. 56 นี้

สแตมป์
สแตมป์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.cpsurprise.com และ โทร.02-800-8000